background

GELİŞMELER

Mobiliz Gartner 2021 Raporu’nda

02 April, 2021

Dünya’nın en büyük araştırma şirketlerinden Gartner, Mart ayında yayınladığı ve AT&T Business, Verizon Connect gibi 20 dünya devinin içinde yer aldığı “Market Guide for Transportation Mobility” raporunda, Türkiye’den Mobiliz’e de yer verdi. 

Gartner, ulaşım sektörü liderleri ve tedarikçi firmalar için Pazar rehberi olarak hazırladığı bu raporunda araştırmaya katılan firmalardan aldığı veriler ile 2020-2026 yılları arası için Pazar gelişimi ve geleceği hakkında öngörülerde bulunuyor, sürücü güvenliği, artan maliyetler sebebiyle ulaşımda mobilite sunan teknolojilerin öneminin daha da artacağını aktarıyor. Araştırmaya katılan firmaların sunduğu verilere göre telematik hizmeti alan firmalar, yakıt giderlerinde %20 sağlıyor, doğru araç kullanım alışkanlıkları geliştirilerek kaza oranları %75 azalıyor, sigorta maliyetleri düşüyor, araç bakım masrafları ve sürüş saatleri %20 azalıyor, verimli araç kullanımı %15 artıyor.    

Söz konusu rapor içeriğinde, ulaşım sektöründe uluslararası çapta mobil teknolojiler alanında sistem ve çözüm sağlayan önemli firmalar yer alıyor. Gartner araştırmasına katılan bu firmalar, müşteri sayısı ve gelir bakımından önde gelen, sundukları hizmet bakımından tüm bölgeleri kapsayan veya bir bölgede Pazar lideri olan kapsamlı yeteneklere sahip, birden çok sektörü temsil eden firmalardan oluşuyor.

Mobiliz olarak 2004 yılından bu yana takip sistemleri alanında yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları ve edindiğimiz prestijli müşteri portföyü ile 100’den fazla ülkede 15.000’den fazla organizasyona danışmanlık hizmeti sağlayan Gartner’ın raporlarında yer aldığımız için gururluyuz.