,

SEZİNSOFT – Harita ve Rotalama Bazlı Servis Yönetimi

Routewix servis kullanan firmalar ve öğrenci servislerinin güzergah optimizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş tamamı harita ve rotalama bazlı bir servis yönetim platformudur.

Routewix ile;
  • Servis maliyetleri düşürebileceği gibi, en kısa süre, en az km ve en az araçla servis oluşturulabilir ya da düzenlenebilir.
  • Şoför, personel, yönetici ve veliler, sistemle bütünleşik tüm bileşenlere fonksiyonel mobil uygulamalar sayesinde katılım sağlar. Online hak ediş, kartlı ya da kamera kontrollü servis aktivite, sabah akşam güzergahları, sabit ya da değişken vardiya yönetimi, mobil uygulamalar, izin, mesai ve tüm servis bileşenlerini kapsayan modüler yapıda tasarlanmış bir uygulamadır.
Detaylı bilgi için isgelistirme@mobiliz.com.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Wixygo Sezinsoft tarafından 8 yıllık arge çalışması ile geliştirilen ilk zaman katmanlı rotalama algoritması olan Geowix Optimum katmanı üzerinde çalışan saha işgücü yönetim platformudur.

Wixygo ile,
  • Tanımlanan fonksiyonlar ile, yetkinlik, kapasite, coğrafi bölge özellikleri, ürün ve müşteri davranış frekansları ile birlikte en optimum seviyede sipariş ve çağrıları tüm saha bileşenleriyle birlikte algoritma ve iş zekasıyla yönetilir ve rotalama yaparak maksimum seviye iş ve en az süre, km ve mesai ile tüm süreçler yönetilir.

Barındırdığı parametrik fonksiyonlarla çok farklı  saha süreçlerini optimizasyon ve iş zekası kavramları ile yöneten, planlayan ve böylece şirketlerin saha aktivite süreçlerinde % 35‘ e kadar verimlilik sağlayabilen bir uygulamadır.

NosiCrm Geowix optimum rotalama katmanı üzerinde çalışan uygulamadır.

NosiCrm ile;
  • Tamamı harita ve coğrafi veri bileşenleri ile bütünleşik çalışarak, günlük, haftalık, aylık olarak tüm frekanslı ziyaretleri en optimum seviyede planlayabileceği gibi, günlük dinamik ziyaretleri de planlayabilir.
  • Müşteri, ziyaret parametreleri oluşturarak senaryolar üretebilir, ihale ve tekliflendirme süreçlerinde en efektif sonuçlar alınır.


Geowix araç ile dağıtım, toplama, aktarma gibi tüm sevkiyat ve dağıtım operasyonlarında kullanılabilen tamamı Harita ve Rotalama bazlı bir sevkiyat yönetim platformudur.

Geowix ile;
  • Operasyon maliyetleri düşürülebileceği gibi, en kısa süre, en az km ve en az araçla, en optimum kapasite planlaması yapılarak rotalar oluşturulabilir.
  • Siparişler, araç mesai çalışma saatleri baz alınarak, anlık trafik ve historik trafik zamanlarına bakarak en optimum planlamalar oluşturulur. Böylece mevcuda göre %25 daha verimli operasyonlar gerçekleştirilebilir.