Tasarruf Hesaplayıcı

Araç filonuzla ilgili bilgileri giriniz.

Not 1: Ortalama tasarruf hesabında ilk yatırımın amortismanı 3 yıl olarak alınmıştır.

Not 2: Tasarruf oranı, aşağıdaki kalemlerde gerçekleşen müşteri deneyimlerinden elde edilmiştir:
1. Hız limitlerine uyum, ani kalkış, sert fren ve gereksiz rölantiden kaçınma
2. İş amacı dışı kullanımların en aza indirilmesi
3. Mesai dışı izinsiz özel kullanımların önlenmesi
4. Canlı trafik bilgisi ile yoğun trafik bölgelerinden sakınım
5. Kötü kullanım nedeniyle oluşan kazalar sonucu işgücü kaybının azaltılması
6. Araçlardaki aşınma ve buna bağlı bakım masraflarının azalması
7. Azalan hasara bağlı sigorta primlerinin düşmesi

Sonuç
Binek Araç Hafif Ticari Araç Ağır Vasıta Araç
Araç Sayısı (Adet) {{ binekArac }} {{ hafifTicariArac }} {{ agirVasitaArac }}
Yıllık Yapılan Yol (KM) {{ yapilanyol_binek }} {{ yapilanyol_hafif }} {{ yapilanyol_agir }}
3 Yıl Sonunda Toplam Tasarruf {{ totalresult.toLocaleString('tr-TR', { minimumFractionDigits: 2 }) }} TL
Yıllık Ortalama Tasarruf {{ ort_tasarruf.toLocaleString('tr-TR', { minimumFractionDigits: 2 }) }} TL
Yatırımın Geri Dönüş Süresi {{ this.yuvarla }} AY -

Not 1: Ortalama tasarruf hesabında ilk yatırımın amortismanı 3 yıl olarak alınmıştır.

Not 2: Tasarruf oranı, aşağıdaki kalemlerde gerçekleşen müşteri deneyimlerinden elde edilmiştir:
1. Hız limitlerine uyum, ani kalkış, sert fren ve gereksiz rölantiden kaçınma
2. İş amacı dışı kullanımların en aza indirilmesi
3. Mesai dışı izinsiz özel kullanımların önlenmesi
4. Canlı trafik bilgisi ile yoğun trafik bölgelerinden sakınım
5. Kötü kullanım nedeniyle oluşan kazalar sonucu işgücü kaybının azaltılması
6. Araçlardaki aşınma ve buna bağlı bakım masraflarının azalması
7. Azalan hasara bağlı sigorta primlerinin düşmesi