background
Filo Kazalarını Önlemek İçin Stratejiler
Okumaya Devam

01
Filo Kazalarını Önlemek İçin Stratejiler

02
Taşımacılık Endüstrisini Değiştirecek 3 Teknoloji

03
Gerçek zamanlı doğru araç takip verilerinin faydaları

GELİŞMELER
Filo Kazalarını Önlemek İçin Stratejiler

Filo kazaları iş güvenliği açısından tehlikeli ve aynı zamanda maliyetlidir. Filo verimliliğinin yitirilmesine ve şirketin büyük maddi kayıplar yaşamasına neden olmaktadır Şirket, hasar ve yaralanmalardan sorumlu tutulabilir. Kaza yapan araçların değiştirilmesi veya tamir edilmesi gerekir.

Bir çok kazaya genellikle sürücü hatası neden olur ama alınacak bazı önlemler ile bu kazalar büyük ölçüde önlenebilir. Birçok şirketin şirket içindeki motorlu taşıt kazalarının oranını azaltma ile ilgilenmesi şaşırtıcı değildir. Birçok çalışmada, filo yöneticilerinin motorlu taşıt kazalarını istatiksel olarak izlediklerini ve motorlu araç kazalarının oranını azaltmak için ciddi stratejiler belirlediklerini görüyoruz.

Filo yöneticileri sürücü ve filolarını motorlu taşıt kazalarından başarıyla korumak için aşağıdaki yollara güvenmişlerdir.

Farklı Ölçeklerdeki İhtiyaçlara Tek Tip Eğitim Her Zaman Cevap Vermez

Birçok filo yöneticisi, sürücünün yeteneklerini ve genel yol farkındalığını arttırmayı amaçlayan defansif sürüş kursları gibi zorunlu eğitimlere ihtiyaç duymaktadır. Her motorlu taşıt kazasını önlemek imkansız olabilir ama güvenlik politikalarının sıkı bir şekilde uygulanmasının ardından sağlam bir sürüş güvenliği eğitimi birçok kazanın meydana gelmesini engelleyebilir. Sürüş güvenliği eğitim programları sadece yeni sürücüler için değil, sürekli olarak yenilenen ve yeni düzenlemelerin deneyimli sürücülere de aktarıldığı (örneğin şerit değişiklikleri ve geçiş, defansiv sürüş gibi) bir düzende proaktif olarak yapılmalıdır. 

Kısa vadede standartlaştırılmış bir güvenlik eğitim programına yatırım yapmak bireysel sürücüye uyarlanmış bir program kadar etkili olmayabilir. Herkes farklı bir hızda  farklı şekilde öğrenir ve farklı sürüş zaafiyetlerine sahip olabilir. Standartlaştırılmış bir programın sınırlamalarını anlayarak, sürücülere, kendi becerilerini geliştirmeleri  için bireyselleştirilmiş bir güvenlik eğitim programı daha doğru olabilir.

Yönetim Güvenlik Algısına Sıkı Sıkıya Bağlı Kalmalıdır

Şirket içerisinde güvenlik kültürü oluşturmak en önemli unsurlardan biridir. Çoğu zaman şirketler, güvenliği bir üst öncelik olarak ele almazlar ve ancak şirketlerinin itibarına hizmet ettiğinde dikkate alırlar.

İyi bir güvenlik kültürünün oluşturulması söz konusu olduğunda tutum önemlidir ve filo yönetiminin örnek teşkil etmesi gerekir. Birçok filo yöneticisi,sürücülerin güvenlik kültürüne tam olarak inanabilmeleri için, filo yönetiminin güvenli sürüş politikalarına sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini, kurum içinde güvenlik kültürü odaklı iletişim kurulması gerektiğini ve güvenli sürüş eğitimleri ile sürücülerin eğitilerek sağlam temellere dayanan uygulamalar olması gerektiğini belirtmiştir.

Bu konu, yönetimin iyi sürücü davranışlarını teşvikler veya benzeri programlar yoluyla ödüllendirmek ve kötü sürüş alışkanlıklarına sahip sürücülere yönelik iyileştirmeler için gerekli önlemleri alması gerektiği anlamına gelir. Filo yönetimi de işe alma uygulamaları sırasında kurumsal güvenlik kültürüne önem vererek bu konudaki bağlılığını gösterebilir.

Örneğin,kurumun sıkı bir sürüş güvenliği kültürünü önemsediğini aktarmak için kırık sinyal veya kuyruk lambası gibi trafik hatalarında cezalar belirleyebilir. Sürücüler, küçük suçların ciddiye alındığını ve iyi güvenlik kontrolleri uygulandığını bilirlerse, dikkatli bir şekilde sürmeleri daha olasıdır.

Diğerleri,potansiyel sürücülerin farklı yol koşullarına, strese ve trafiğe nasıl tepki vereceğini görmek için işe alma sürecinde sıkı ve uzun yol testleri yapabilir.

Yorgunluk kontrol

Yönetimin sürücü güvenliğini önemsediğini çalışanlara aktarabilmesinin bir başka yolu da,özellikle sürücülerdeki yorgunluğu kontrol ediyor olmasıdır. Siparişleri veya ürün teslimatlarını  daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde sunma konusunda artan rekabet baskısı (örneğin, aynı gün içinde veya bir gün içinde teslimat), güvenli olmayan sürüş uygulamalarına yol açabilecek makul olmayan beklentilere neden olabilir.

Örneğin,taşımacılık ve ulaştırma şirketleri, zamanında teslimat taleplerini karşılamak için sürücüleri kış aylarında yaz programlarını yürütmeye zorlayabilir. Sürücüler, gelirlerini kaybetme korkusu nedeniyle şirketlerin program taleplerini karşılamak için baskı altında kalabilirler.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre, sürücü yorgunluğu kamyon kazalarının ilk beş nedenlerinden biridir. Bu sürpriz olmamalıdır, çünkü yorgunluk daha yavaş reaksiyon sürelerine ve durumları doğru değerlendirme kabiliyetinin azalmasına neden olur. Sürücü yorgunluğu tehlikelidir Çünkü sürücüler, genellikle çok geç oluncaya kadar, şeritlerin içine ve dışına sürüklendiklerinde ya da daha da kötüye gidene kadar, kendi yorulma düzeylerini doğru bir şekilde değerlendiremez ve hatta fark edemezler.

Yönetim tarafındaki sürücü yorgunluğuyla mücadele etmenin bir yolu, hizmet saatlerinin farkında olmak ve sürücülerin yoldaki zamanını kontrol etmektir. Sürücü yorgunluğunu izleyen ve anında sürücüyü uyaran sistemler de kazaları önlemede çok yararlı olabilmektedir.

 

Teknolojinin Faydaları

Ani hızlanma, sert frenleme, emniyet kemeri takmamagibi sürekli olarak güvenlik kurallarını ihlal eden sorunlu sürücüleri belirleyebilmek önemlidir. Bunun nedeni, daha fazla veriye sahip olma yolu ile sürücülerin davranışlarını daha iyi anlamayı ve onları hesap verebilir kılma yeteneğini, şirketin kaza oranlarını azaltabileceğidir. Aynı araştırma, çoğu filo yöneticisinin genel olarak telematik deneyimlerinden memnun olduklarını ve sürücü güvenliği için teknolojinin yararlarını doğruladıklarını tespit etmiştir.

Zayıf sürüş alışkanlıkları olan sürücüler tespit edildikten sonra yeniden eğitilebilirler. Ayrıca, bu tip teknolojiler şirketin iyi sürücüleri tanımlamasına ve performanslarını ödüllendirmesine de imkan verecektir.

Açık İletişim

Şoförlere işlerini nasıl daha güvenli yapabileceklerini sorun. Sürücülerle açık bir iletişim kanalına sahip olmak, filo kazalarını azaltmak için sürücülerden geri bildirim almak açısından önemlidir. Bu aynı zamanda sürücülerinize kendilerini değerli hissettirecektir. Ayrıca, şirketin güvenli sürüş politikasını sürücülerine hatırlatmak, düzenli bakım kontrolleri yapmak ve güvenli sürüş uygulamaları günlük ipuçları veya bültenler yayınlamak yararlı olacaktır.

 

TEKNOLOJİ
Taşımacılık Endüstrisini Değiştirecek 3 Teknoloji

Teknoloji sürekli değişiyor ve buna paralel olarak filo yönetimi dünyasındakiler için de, işler kolaylaşıyor. Geçtiğimiz on yılda teknoloji, modern filo yöneticisinin en önemli araçlarından biri haline geldi. Taşımacılık sektörünü değiştirmesini beklediğimiz üç teknolojiye daha yakından bakıp,gelecekte neler olabileceği konusunda fikirler yürütebiliriz.

 

Elektrikli ve Sürücüsüz Kamyonların Yükselişi

Artık bir bilim kurgu dizisinden değil sürücüsüz ve elektrikli kamyonların yollara çıktığı günlerden bahsediyoruz. Yarı otonom kamyon teknolojisi şu anda sahada ve tam otonom kamyonlar şu anda test ediliyor. Daimler, sürücüsüz kamyonun ilk testlerini talep etti ve güvenli olduğu kesinleştiğinde, kamyon endüstrisini sonsuza dek değiştirebilir. Elektrikli kamyonlar taşımacılık sektörünü etkileyecek bir başka  faktör. Yakıtla çalışan filolardan elektrikle çalışan filolara, hatta büyük çaplı platformlara geçiş yapmak mümkün olursa, o zaman filo yöneticisinin artık yakıt verimliliğine odaklanmak için zaman harcaması gerekmeyecek. Servis araçları için elektrikli araçlar, araç filoları ve hatta şehir otobüsleri sektörüne çoktan girdi. Yakıt maliyetlerinin ve CO2 emisyonlarının azaltılması, bu değişikliğin olumlu  sonuçları olarak karşımıza çıkıyor.

Elektronik Kayıt Cihazlarının Yükselişi

Dünyada, neredeyse tüm kamyonların elektronik kayıt cihazlarına (dijital takograf) sahip olmak zorunda olduğu günler yakın. Elektronik kayıt cihazları, uzun yol kamyon sürücüleri için gerekli olan ağır ve sık sık yanlış yapılabilen kağıt günlüklerin yerini alacak.

Bu cihazların entegrasyonu bazı filolar için kolay olmamakla birlikte birçoklarının bu sistemi uyguladıkları ve olumlu sonuçlarından yararlanmaya başladıkları görülüyor. Entegrasyonun sağlayacağı bazı avantajlar arasında,günlük verilerin yönetilmesinde daha fazla verimlilik, yoldaki görev sürelerinin daha sıkı bir şekilde yerine getirilmesi, yolda daha fazla sürücü güvenliği sağlaması dikkat çekiyor.

Geliştirilmiş Telematik ve GPS Takip Sistemleri

Hangi teknolojinin modern filo üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu sorulsa, cevap olarak telematik ve GPS izleme sistemleri demekte çok zorlanmayız. Bu sistemler sayesinde filo yöneticileri, sahadaki taşıtların yerini izleme, sürücü güvenliğini artırma, sürücüleri doğru hedefe yönlendirme ile ilgili kararlar almaya yönelik önemli bir veriye sahip. Bu, modern filonun tüm yönlerini, müşteri hizmetlerini iyileştirmekten yakıt ve işçilik maliyetlerini düşürmeye kadar bir çok konuda fayda sağlıyor. Filo yöneticileri, filo yönetim sisteminin uygulanmasıyla filolarını daha az maliyetle ve daha az güvenlik riskiyle daha üretken hale getirebilirler.

İlginç bir şekilde, elektronik kayıt sistemlerine geçiş, telematik sistemlerini uygulamak isteyen filo yöneticilerinin sayısının artmasına neden oldu. Bugün piyasadaki elektronik kayıt sistemlerinin çoğu, telematik ve GPS izleme sistemlerine bağlıdır; bu, daha fazla filonun, gelişmiş izleme ve izlemenin yararlarından faydalanmaya başlayacağı anlamına gelir.

Gördüğünüz gibi, teknoloji modern filo üzerinde büyük bir etki yaratıyor ve bu eğilim yakın gelecekteki herhangi bir zaman dilimi içerisinde değişecekmiş gibi görünmüyor. Teknoloji büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, modern filo yöneticisinin onunla birlikte ilerlemeyi öğrenmesi ve bu teknolojik yeniliklerle sağlanan faydaların tadını çıkarması gerekecek.

TEKNOLOJİ
Gerçek zamanlı doğru araç takip verilerinin faydaları

Hızlı ve artan talepte bulunan bir pazarda, filo yöneticileri doğru kararlar vermek için doğru verilere ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, bu verinin zamanlaması da önemlidir. Doğru zaman çerçevesinde alınmayan veri, filoların etkinliğini optimize edecek doğru kararları almak için yararlı olmayabilir

Filo yöneticilerinin filolarını gerçek zamanlı izlemesini sağlayan Mobiliz Takip Sistemi’nin  geliştirilmesinin  ardındaki neden de budur. Bu sistemler sayesinde filo yöneticileri, telefon, tablet veya araç dizüstü bilgisayarlarından saha operasyonlarını rahatlıkla yürütebilir, doğru ve kritik kararlar almak için gereken gerçek zamanlı verilere erişebilir. Mobiliz Takip Sistemi gibi uygulamalar aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli önemli görevleri otomatikleştirir.

Peki bu tip gerçek zamanlı veriler modern filoya nasıl fayda sağlayabilir? Filo yöneticilerinin bir filo yönetimi uygulaması aracılığıyla bu tür gerçek zamanlı verileri kullanarak kazanacakları bazı özel avantajlar nelerdir?

 

1. Dijital Takip

Filoda yer alan araçların bakım zamanları, vergi dönemleri ve buna benzer ihmali halinde şirkete maddi zarar verecek pek çok özelliklerinin sistem tarafından kilometre bilgilerinin otomatik alınması ile dijital ortamda takibi, filo yöneticilerini önemli bir stresten ve hata yapmaktan alıkoymaktadır.

2. Varlıkların Daha İyi Yönetimi

Sahadaki araçlarınızı, bir sonraki işe göndermek için doğru aracı seçmek için doğru, gerçek zamanlı verilere ihtiyacınız vardır. Filo takip sisteminiz buna yardımcı olurken, filo yönetim uygulamasının eklenmesi,sürücünün araç ve yapılan iş hakkında veri girişi yapmasına izin vermektedir. Bu tür gerçek zamanlı verilere dayalı yönetim ile sahadaki araçlarda sorun yaşandığında da erken bilgi alınabilecektir. Bu sayede bakım veya verimlilik konusunda sorun yaşayan ve bakıma gelmesi gereken bir araç sonraki işe gönderilmeyecektir. Bu, müşterilere daha hızlı ve daha doğru hizmet sunmak anlamına gelir.

3. Verilere Hızlı Tepki

Son olarak, bağlantılı bir uygulamayla alandaki sürücülerden gelen gerçek zamanlı veriler, yönetim ekibinin değişen koşullara anında tepki vermesini sağlar. Sürücü, sahada yapılan bir araç muayenesinde bir sorun mu buldu? Anında uyarılar, işi bitirmek için yeni bir araç göndermenizi ve hatta kimin müsait olduğunu görmek için filonuzun iş emirlerini kontrol etmenizi sağlar. Sürücülerin topladığı verilere anında tepki verebildiğinizde,telefon görüşmesi veya iletişim gecikmesi olmadan, filonuz daha verimli çalışabilir ve aynı zamanda daha fazla müşteriye ulaşabilir.

Gerçek zamanlı veriler ve faydaları, filo yönetimini modern filo yöneticisine bu kadar kritik kılan şeyin merkezinde yer alıyor. Raporları her an her yerden alabilmek için bir mobil uygulama olması, bu yararlara katkıda bulunur ve yönetim ekibine daha da fazla veri zenginliği sağlar. Sonunda, zaten faydalı bir sisteme ek bir fayda sağlar ve filonuzu daha etkili hale getirir.

TEKNOLOJİ
Bir araç takip sistemi çözümü seçerken sorulacak ilk sorular nelerdir?

Ticari motorlu taşıtlar ve GPS çözümleri artık ayrılmaz bir ikili. Araç verilerini izleme, GPS navigasyon, konum takibi,  geofencing (elektronik çit), yakıt izleme ve mobil takip imkanı filo yöneticileri için olmazsa olmaz teknolojik araçlar.

Telematik ve GPS çözümleri, hemen hemen tüm sektörlere yararlı olmakla birlikte, esas olarak kamyon taşımacılığı, nakliye ve ulaştırma sektörlerindeki önemi tüm sektörlerden tarafından çok iyi bilinmekte.

Bu düşünceyle, araç filosu sahipleri, bir telematik çözümünde nelere ihtiyaç duyduklarını dikkatle değerlendirmeli, şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyacakları şeyleri doğru belirlemelidir. Rekabetçi bir pazarda hiç bir filo yöneticisi, rakiplerinin, telematik verilerini işlerinde daha verimli bir şekilde kullanarak kendisine üstünlük sağlamasını istemez.

Veriye dayalı karar vermek

Bir telematik çözümü seçerken, başkalarının deneyimlerinden öğrenmek mümkün. Global düzeyde anketler düzenleyen FleetAnswers, faaliyetlerine telematik ekleyen araç filo sahiplerine yönelik bir anket gerçekleştirerek, seçimlerini yapmada hangi kriterleri ölçtüklerini ve ürünü kullandıktan sonra en büyük hayal kırıklıklarının neler olduğunu sordu.

Satın alma işlemini etkileyen en önemli faktörlerde birinci sırada GPS cihaz maliyeti, ikincisi sırada ise aylık veri maliyeti yer aldı. Ürünün onları hayal kırıklığına uğrattığını düşündükleri noktaya gelince, ankete katılanlar, verilerle ilgili birçok şikayette bulundular; güvenilir olmadığını,yanlış olduğunu ya da kullanılabilir olmadığını belirttiler.

Bunun ışığında, yeni bir sistem seçimi yaparken, önce sağlanan verilere bakmanın ve fiyatı ikincil bir değerlendirme olarak kullanmamın daha doğru olduğu görülebilir. Filo yöneticilerinin GPS sistemlerinden ne elde etmek istediğine karar vermeleri, daha sonra fiyat kriteri yanısıra bu listeye göre alışveriş yapmaları gerekiyor.

Telematik ile ilgili sorular 

Her filo yöneticisi bir telematik çözümünün temel gereksinimleri sağladığından emin olmalı ve filo verimliliğini artırmaya,maliyetleri sınırlamaya ve güvenliği teşvik etmeye yardımcı olacak bir teknoloji sunduğundan emin olmalıdır.

Bir evet / hayır kontrol listesi bu temel özellikleri bir öncelik haline getirmelidir.

Çözüm,kullanıcının ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir ve uyarlanabilir mi?

Telematik (GPS) teknolojisindeki değişiklikler ve gelişmeler kaçınılmazdır. Filonun operasyonel gereksinimlerine hizmet edecek şekilde özelleştirilemeyen ya da teknoloji ilerledikçe genişletilemeyen ve değiştirilemeyen sistemlerin uzun soluklu fayda sağlayacakları beklenemez.

Telematik, filo yönetiminde giderek daha büyük bir rol üstlendiğinden, her telematik çözümü periyodik güncellemeler gerektirecektir. Bu yükseltmelerin sistemi zaman içinde güncel tutması, geçerliliğini yitirmiş olan bir sistemin yüksek maliyetle yenilenme zorunluluğunun önüne geçecektir. Bu da ancak, Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapan ve sistemi en son teknoloji ve pazar isteklerine göre sürekli geliştiren firmalarla işbirliği ile mümkün olacaktır. Yatırım yapılan sistemden uzun yıllar verimli hizmet alabilmek için, yukarıda da dikkat çekildiği gibi, en başta cihaza verilen parayı en önemli kriter olarak gören şirketlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur.

Servis sağlayıcı müşteri hizmetleri ve desteği sunuyor mu?

Yukarıda belirtildiği gibi, telematik teknolojisi büyümeye devam ederken bu çözümlere uygulanabilecek gelecekteki şartlar ve düzenlemeleri beklemek de kaçınılmazdır. Bir telematik sistemi seçildikten ve uygulandıktan sonra, sürecin sonu değil, bir başlangıcıdır. İyi bir telematik sağlayıcısı,kullanıcının gelişmeyle birlikte ya da gelişmeden önce güncel kalmasına yardımcı olarak ortak olabilir. Kullanıma başladıktan sonra fark edilebilecek isteklere ve herhangi bir sorun anında ihtiyaç duyulacak desteğe hızlı ve kaliteli yanıt verebilmelidir.

Çözüm,çeşitli sistemlerle uyumlu mu?

Çoğu ticari araç ve ekipmanda telematikin artan kullanımı ile, bir kullanıcı filosunda çeşitli donanım ve yazılımlar olabilir. Takip sistemi kapsamında takılacak cihazların çevre birimlerle entegrasyon ve bilgilerin tek noktadan çıkış yetisine sahip olması gerekir.

Çözüm diğer iş teknolojileri ile entegre edilebilir mi?

Takip sistemleri, operasyonları hızlandıracak ve idari saatleri azaltacak olan bordro, muhasebe, zaman işleyişi, düzenleme, denetim ve bakım gibi işlevler de dahil olmak üzere genel bir araç ve ofis sistemlerinin bir parçası olabilir. Bu, maliyetleri ve ek yükü önemli ölçüde azaltabilir.

Çözüm kullanıcı dostu mu?

En iyi telematik sistemi, arkada ne kadar detaylı ve güçlü bir yazılım çalışıyor olursa olsun, kullanıcıya önde kolay kullanılabilir,kullanıcı dostu arayüzlerle erişim sağlayan, öğrenme süreci kısa bir kullanıcı deneyimi sunmalı.

Çözüm bir mobil uygulama sunuyor mu?

Veri gözden geçirme ve analizinin birden fazla lokasyonda, sahada ve ofiste gerçekleştirildiği kamyon taşımacılığı, nakliye, inşaat ve diğer iş segmentlerinde gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, web özelliklerini mümkün olduğunca mobil ortama taşıyan iyi bir mobil uygulamaya sahip olmalı.

Takip Hizmeti Servis Sağlayıcı, saygın, deneyimli ve güvenilir midir?

Giderleri azaltmanın gerekliliği, maliyet odaklı bir çözümün satın alınmasına yol açmıştır. Ne yazık ki, bu sağlayıcıların bazıları sektöre oldukça yakın bir tarihte girmiş olabilir ve yeterince deneyim sahibi olmayabilir. Bu tür firmaların sektörde kalıcılığı, yatırım yapacak şirketlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. 

YENİLİKLER
Oyunlaştırılmış Telematik

Oyunlaştırma, bir oyunun puanlama, rekabet ve potansiyel ödüller gibi unsurlarını kullanarak,katılımcıyı motive etmek amaçlı bir iş görevi veya bir eğitim kursu gibi birfaaliyete ekleme pratiğidir.

Sürüş Oyunu

Global ölçekte özellikle ulaşım ve taşıma endüstrileri ilk önce akıllı telefonuygulamaları aracılığıyla oyunlaştırmayı benimsemiş durumda. Telematik ve oyunuzmanları, sürücü performans ölçütlerini izleyen ve sıfırdan 100'e sayısal bir puan oluşturan bir sistem yaratarak bu alanda bir oyun etkisi yaratmış durumdalar. Programlar, her sürücünün kendi sıralamasını ve diğerleri içindekiyerini görmesini sağlıyor. Bu program sayesinde sürücüler, filo yöneticilerininkendilerini izleyip değerlendirmesi yerine kendi sürüş alışkanlıklarına göreperformanslarını geliştirebilecekleri yerleri keşfeder oldular.

Oyunlaştırma sayesinde, sürücülere, çalışmalarını daha fazla kontrol etme ve patronun bunu nasıl değerlendirdiği konusunda daha fazla etkiye sahip olma duygusu verilmesi sağlandı. Aynı zamanda yöneticiler de bu sistemi, daha fazla güvenlik, sadakat ve verimlilik sağladığı için değerli görmeye başladı.

Bir Müttefik Olarak Telematik

Araç takip sistemine sahip bir kamyon filosu, sürüş deneyimini teşvik etmeye karar verdiği davranışlara göre oyunlaştırabilir. Bir akıllı telefon uygulaması,motor devri, motor rölanti süresi ve optimum vites değişimleri ile yakıt ekonomisi üzerinde dururken, verileri bir sürücü puan kartı olarak mevcut olan bir yakıt verimliliği skoruna dönüştürebilir. Böylece bir oyunun içerisindeymiş gibi sürücüleri yarıştırarak eğlendirebilir. Böylece araç takip sistemlerini önemli bir müttefik haline getirir.

Ödüllendirmek ya da Ödüllendirmemek

Açıklanan bu örneklerin gösterdiği üzere, filo sahipleri, oyunlaştırılmış Telematik çözümleri ile olumlu sonuçlar alabiliyor, organizasyonun verimliliğini arttırırken rekabetavantajı sağlayabiliyor. Sürücüler, performanslarını proaktif olarak izlerkenpuan kartlarına yansıyan değişiklikler yaptıklarında daha fazla memnuniyet elde edebiliyor.

Sürücülerin puan sıralamasını yapmanın birden fazla olumlu nedeni olabiliyor. Birincisi performanstaki yükselme ile iş güvencesi arasındaki ilişkiyi anlamlı bulmaları, ikincisi çalışanlar arasındaoyunlaştırılmış rekabet ile şirket çalışanlarında sadakat oranının artışı.

Çoğu durumda gerçek bir değere sahip olmayan ancak “içsel motivasyon” olarak tanımlanan bu durum oyunlaştırmanın en önemli yeteneklerinden biri. Ödeme, takdir ya da kabul edilip edilmemeden bağımsız şekilde bir şeyler yaptığınızı görüyorsanız tam da oyunlaştırmanın nimetlerinden faydalanıyorsunuz demektir.

Oyunlaştırma, işlerini sürdürmelerini sağlamak isteyen ticari sürücülere ve iş becerilerini arttırmaktan hoşlanan kişilere ilham veriyorsa daha fazla ne bekleyebiliriz ki? Araç takip sistemleri ve bunların üzerine inşa edilen mobil uygulamalar ilesağlanabilecek oyunlaştırma araçları tam olarak bu motivasyonu sağlamak içinvarlar.

Bir kamyon şirketi, 100 üzerinden 97 ve üzeri puan tutturan sürücülerine ödül verdiğinde, bu sürücülerin hepsi bu skora ulaşmayı başaramaz, ancak bunların yeterli bir kısmı, şirketin ortalama sürüş puanının oldukça tutarlı bir şekilde yüzde 94 olmasını sağlamaya çalışır. Böylece hem araç takip sistemleri hem deoyunlaştırma yeteneği şirketin genel verimliliğini çok yüksek noktalara taşır.

EKONOMİ
Geleceğin Sigortası: Kullanım Bazlı Sigorta

Telematik bir aracın gerçek zamanlı sürüş verilerine uzaktan erişim yoluyla gerçek sürüş alışkanlıklarının ölçülmesine izin verir. Böylece, örneğin, aracın navigasyon sistemi, hız ölçer, kilometre sayacı ve takometre, frenleme ve hızlanma sistemleri, süspansiyon sistemi, anti-kilit frenlerinin devreye girmesi, gece yarısı sürüş alışkanlıkları gibi bir sürücünün gerçek deneyimi incelenebilir.


Telemetri, bilgisayarlarla yönetilen sistemlerin otomobillerde ortaya çıkmasını sağlayan 1980'lerden bu yana var olmuş ve 1990'larda GPS özel ve ticari kullanım için ve özellikle kamyon endüstrisinde operasyonları daha etkin bir şekilde yönetebilmek için kullanılmaya başlanmıştır.


Kullanım Bazlı Sigorta

Kullanım bazlı sigorta (UBI, Usage Based Insurance) örneğinde, değerlendirilmekte olan risk faktörleri ve değişkenler,  zaman içinde kendini kanıtlamış olan geleneksel değerlendirme yöntemleri ile (tipik olarak yaş, cinsiyet, medeni durum, kredi ve sürücü kayıtları ve sigorta puanları) örtüşür. UBI, ilgili verilerin kapsamını genişletir ve her bireyin gerçek yaşam sürüş davranışına, güvenli ya da tehlikeli sürüş uygulamalarına yönelik eğilimlere, sürüş özelliklerine, aracın mevcut durumuna, aracın çalıştığı yere, hava faktörlerine dayalı olarak risk değerlendirmesini mümkün kılar ve dahası geleneksel derecelendirme değişkenleri ile birleşince, UBI daha iyi bir risk değerlendirmesi yapar, sigortacılar en iyi şoförlere en yüksek indirimi sağlayabilir ve yine de makul bir karlılık seviyesini koruyabilir.

Sürüş verilerini edinmek ve değerlendirmek için UBI ve analitik araçlar için uygun teknolojileri kullanmak, hazırlık, insan gücü, teknoloji ve teçhizat, lojistik ve destek gibi maliyetleri de beraberinde getirir. Bununla birlikte, bu maliyetler genellikle kullanım esaslı sigortanın ticari faydalarından dolayı kabul edilebilir, bu faydaların arasında;


- Düşük riskli sürücüleri müşteri portföyüne çekme

- Müşteri sadakati arttırma

- Hasar masraflarını azaltma,

- Yıl içerisinde müşteriye dokunma (etkileşim) sayısını arttırma,

- Müşteri odaklı hizmet vermek için, kişiselleştirilmiş, gelir yaratıcı, katma değerli hizmetler sunma gibi faydalar bulunmaktadır.


Telematik, sigorta şirketlerinin müşteri tabanına düşük riskli sigortalılar eklerken, fiyat ve karlılık oranını arttırmasını, müşteri gözünde daha teknolojik şirket algısını güçlendirerek sigorta şirketlerinin konumlarını iyileştirmesine yardımcı olmak için bir strateji olarak kullanılabilir. Bir telematik programı geliştirirken, dikkatli planlama ve test etme, katma değerli hizmetlerin kullanımı, müşteri ilişkilerinin nasıl işlendiği, fiyatlandırma modeli ve veri analitiklerinin etkin kullanımı gibi faktörler başarı oranlarını artırabilir. 


Genel olarak, oto sigorta piyasasının hızla değişmekte ve değişmekte olduğu açıktır. Kullanıma dayalı sigorta programlarına erkenden dahil olan sigorta şirketleri, yenilikçi rakiplere karşı müşterilerini kaybetme riski taşıyanlara göre belirgin bir avantaja sahip olacaklar.


TEKNOLOJİ
Mobiliz'in Ulaştırma Sektörü için 20 Faydası

Mobiliz’in Ulaştırmacılık Sektörü için 20 Faydası:

Taşımacılık şirketi işletmek, çocuk oyuncağı değildir; özellikle bir araç filosunun yönetiminden siz sorumluysanız. Filodaki her bir aracın anlık olarak nerede olduğunu bilmeden yapabileceğiniz en iyi şey tahmin etmektir. Tutmakta olduğunuz sözler ve tarihler söz konusu olduğunda bu daha da zor bir hal alır.

Operasyonel maliyetleri azaltmak ve nakliye işinizin verimliliğini artırmak istiyorsanız bir araç takip sistemi bunun gibi bir çok sorununuzun üstesinden gelmek için en iyi çözümdür.

1- Faaliyet giderlerini azaltın - Bir GPS izleme sistemine ya da iyi bir filo yönetim sistemine yatırım yapmak, araçlarınız için en iyi ve en kısa güzergahı seçmenize izin verecektir. Yakıt tüketimi, gereksiz fazla mesai maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olacaktır.

2- Zaman tasarrufu - "Zaman Paradır" lafı ulaştırma işindekiler için çok yerinde bir tanımdır. Filonun trafikte bir kaç dakika sıkıştığı durumlar vardır. Uygun bir filo yönetim sistemi ile filo yöneticileriniz ve sürücüler için gerçek zamanlı olarak yoğun sokaklardaki trafikten kaçınabilirsiniz.

3- Arıza süresini azaltın - Aralıksız çalışmanın azaltılması bir ulaştırma şirketinin üretkenliğini ve karlılığını artırmanın anahtarı niteliğindedir. İyi bir GPS izleme sistemi, bilinçli kararlar almanıza, araçların bakım zamanlamaları konusunda otomatik uyarılmanızave daha verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olacaktır, böylece araçlarınızın kesintilerini azaltacaktır.

4- Kaynakları optimize edin - Araç takip çözümleri araçlarınızı izlemenize ve gerçek zamanlı olarak yakıt kullanımı, sürücü davranışı, motor rölantide vs gibi detaylı bilgiler edinmenize olanak tanır. Bir filo yönetim sisteminden edinilen verilerle kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanabilir ve anahtar tasarruf alanlarını belirleyebilirsiniz.

5- Sigorta masraflarını azaltın - Sigorta şirketleri, Araç takip sistemleri ile donatılmış araçlarda özel indirimler sağlamaktadır. Araçların daha dikkatli kullanımını sağlayarak kaza oranlarını düşürebilir ve kasko prim giderlerinizi azaltabilirsiniz.

6- Araç kullanımını en üst düzeye çıkarın - Bir Araç takip sistemi kullanarak taşıma araçlarınızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Filo yöneticileri, araç boşta kalma süresini ortadan kaldırmak, aşırı hızı azaltmak ve yakıt tüketimini azaltmak için GPS izleme yazılımından elde edilen verileri ve analizleri kullanabilecektir.

7- Müşterilerinizi mutlu tutun - Sadık ve mutlu bir müşteri tabanı, başarılı bir nakliye işi çalıştırmak için çok önemlidir. Araç izleme sayesinde, filonuz servis çağrılarına hızlı bir şekilde cevap verebilir ve zamanında müşterilerinize ulaşabilirsiniz.

8- Daha tahmin edilebilir olun - Taşımacılık sektöründeki belirsizlik en istenmeyen durumdur. Müşterilerinize doğru teslimat süreleri, gerçek zamanlı izleme bilgileri ve diğer ayrıntıları sunarak daha öngörülebilir olabilirsiniz.

9- Alan personelinizi ve sürücülerinizi etkin bir şekilde yönetin - GPS filo yönetimi sistemleri, filo yöneticilerinin sürücülerinizi etkin bir şekilde yönetmelerinde yardımcı olacaktır. GPS izleme sisteminden elde edilen verileri yukarı çekebilir, analiz edebilir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alabilirsiniz.

10- Optimize finansal yönetim - GPS günlük verileri, sürücülerinizin yollarını analiz etmenize olanak tanır. Bu verilerle kapsamlı bir kar ve zarar analizi yapabilir ve buna göre bütçenizi tahsis edebilirsiniz.

11- Üstün rota planlaması - GPS izleme verilerinin yardımıyla hem zamandan hem de paradan tasarruf eden rotaları belirleyebilirsiniz. Akıllı rota planlaması, verimsiz çalışmayı azaltacak ve gereksiz yakıt masraflarını ortadan kaldıracaktır.

12- Sefer sayısını artırın - GPS izleme sistemleri daha iyi plan yapmanıza yardımcı olabilir. Filonun yöneticileri, boşta olan bir aracı bulduklarında görev atayabilecektir. Bu şekilde, günlük sefer sayısını artırabilirsiniz. Daha fazla sefer daha fazla iş getirecektir.

13- Varlıklarınızı bulun - GPS filo yönetim sistemleri ile, kaybolan ve çalınan araçlarınızı hemen bulabilirsiniz. Müşteri nezdinde itibar kaybının önüne geçebilirsiniz.

14- Bakım maliyetlerini azaltın - Günümüzde GPS izleme sistemleri, araç teşhisi, yakıt seviyesi göstergeleri, motor sıcaklık göstergesi gibi gelişmiş telematik özellikleri ile donatılmıştır. Ayrıca, motor yağı ve aracınızın genel sağlık durumu gibi önemli özellikleri izleyebilirsiniz. Dolayısıyla, rutin muayene için araçlarınızı bir tamirciye götürerek para harcamak zorunda değilsiniz. Aksine, filo yönetimi yazılım sistemindeki veriler, bir denetime gerçekten ne zaman ihtiyaç duyduğunuzu saptamanıza yardımcı olacaktır.

15- Kullanım kolaylığı - Konum bilgisi, araç durumu, sürücünün davranışı gibi kritik bilgilere, bir GPS filosu yönetim yazılımı yardımıyla kolayca erişilebilir. Filo yöneticileriniz, cep telefonlarından, tabletlerden ve dizüstü bilgisayarlardan herhangi bir yerden gelen verilere erişebilecek.

16- Zamanında Uyarılar Alın - GPS izleme sistemleri, araç işyerinizden çıktığında, belirlediğiniz hedefe ulaştığında SMS veya e-posta uyarısı gönderebilir. Ayrıca, yazılım gerekli adımları atabilmeniz için kazalar ve diğer aksilikler durumunda zamanında bildirim gönderebilir.

17- Güvenliği Geliştirin - Filonuzu gerçek zamanlı olarak izleyerek saha personelinizin güvenliğini geliştirin. Olumsuz olayların olması halinde, sürücünüz bir gizli buton yardımı ile sizi haberdar edebilir, sürücülerinize doğrudan yardım ve destek sağlayabilirsiniz. GPS filo yönetimi sistemleri ayrıca, sürücüler ve filo yöneticileri arasında çift yönlü iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.

18- Kurumsal yazılımınıza entegre edin  Araç Takip Sistemi’nin kurumsal yazılımınıza entegre ederek faturalandırma tutarsızlıklarını giderebilirsiniz. Dahası, sevkıyat hatalarını da azaltabilirsiniz.

19- Evrak işini azaltın - GPS sistemleri, sistemin dakika ayrıntılarını otomatik olarak izleyip saklayabildiği ve gerektiğinde kullanıcı dostu bir şekilde sunabildiği için, sürücülerinizin, dağıtım görevlilerinin ve yöneticilerinin tüm evrak işlerini halletmelerine yardımcı olacaktır.

20- Rekabetçi olun - Taşımacılık işinizi GPS filo yönetim sistemleri ile hızlandırarak rakiplerinizi yenebilirsiniz. Maliyetleri düşürebilir, birinci sınıf müşteri hizmetleri sağlayabilir ve çalışanlarınızı mutlu edebilirsiniz.

EKONOMİ
Mobiliz Araç Takip Sistemi ile Akaryakıt Tasarrufu

Takip sistemi kullanmakta olan şirketlerin, filo yakıt maliyetlerini % 20'ye varan oranlarda düşürebildiklerini biliyor musunuz?

 Araç takip sisteminin hızlı, karlı ve kolay ölçülebilen faydalarından biri, yakıt kullanımını azaltma yeteneğidir.

İşletmenizin karlılığı yakıt maliyetinden etkilenebilir ve yakıt fiyatlarındaki sürekli dalgalanmalarla birlikte yakıt tüketimini etkileyen faktörlere dikkat etmeniz önemlidir. İyi bir araç takip sistemi ile filonuzun yakıt tüketiminde bir iyileşme görmenizi garanti altına alacak beş yolu bu yazıda paylaşıyoruz.

 1- Aşırı Rölantiyi Azaltma

Rölantide yakıt harcanır ve şirket araçlarınızın birçoğunun uzun süre rölantide kalması ihtimali vardır. Ortalama bir kamyon, 15 dakikalık rölantide 1 litrelik yakıt kullanır, bu nedenle günde30 dakika fazladan rölantide çalışmak yılda 730 Litre fazladantüketim demektir. Bunun yanısıra motordaki erken aşınma gibi zararlarını saymıyoruz.

 2- Hız Kontrolü

Hızlanma daha fazla yakıt tükettirir ve 100 km/s üzerindeki her 10 km'de yakıt ekonomisi %10 oranında azalır. Sürücüleriniz ne kadar çok hızlı araç kullanırsa, yakıt faturanız o kadar yüksek olur. Mobiliz, sürücülerinizin hız limiti aşımlarında sizi bilgilendiren bir sistemdir. Ani kalkış, sert fren, yüksek hızda viraja girme gibi bilgilendirmeler ile sürücülerinizin araç kullanım davranışlarını izler, önlemleralabilirsiniz.

 3- Bakım Optimizasyonu

Otomatik bakım uyarılarından yararlanmak, araçlarınızı en iyi yakıt kilometre oranına ulaştırarak en üst düzeyde tutmanıza yardımcı olabilir. Araç takip sistemleri ile km'ye dayalı veya motorçalıştırma sürelerine dayalı servis ihtiyaçlarını izleyebilir ve belirli bir aracın servise gereksinimi olduğunda sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Servis uyarıları, yakıt tasarrufu yapmanıza, araçların hizmet dışı kalma sürelerini kısaltmanızave aynı zamanda bakım maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

 4- Daha İyi Rotalar

Mobiliz araç takip sistemi ile ilgili hedefe en yakın aracı yollayabilir, müşteri teslimatlarınıza giden en etkili güzergahı belirleyebilir ve sürücüleriniz trafik ve diğer sorunlar hakkında yönlendirilebilir. Sürülen gereksiz kilometreleri ortadan kaldırabilir ve trafikte ekstra yakıt tüketimi ve rölantide kalma süresini azaltabilirsiniz.Uygun rota belirleme sayesinde yakıt tasarrufu yapabilir ve verimliliği aynı anda artırabilirsiniz.

 5-İş Amaç Dışı ve Mesai Saati Dışı Kullanım

Araç takip sistemi ile belirlenen parametrelerin dışında araç kullanımında uyarı gönderilmesi içinçalışma alanları ve zamanları oluşturabilir. Aracınızın bulunduğu yeri anında öğrenebilme olanağı, iş amacı dışıaraç kullanımlarının azaltılmasını sağlar. Bu zaman ve coğrafi alan tanımlı engelleme uyarıları, sürücülerinizin kişisel kullanımı için yakıtınızın gereksiz harcanmasını önler.

 Sonuç:Tasarrufların İzlenmesi

Takip Sistemleri kullanılması ile filo yakıt tüketiminde ve iş verimliliğinde gerçek fark görülecektir.

Elbette,sürücülerin çoğuaraçlarını sorumlu bir şekilde kullanmaktadır ancak ani hızlanmave yüksek hızda kullanım gibi davranışların yakıt maliyetlerinizi ne kadar etkilediğinin farkında olmayabilirler. Araç Takip Sistemi bu konuda ve daha fazlasına yardımcı olabilir!

Unutmayın,siz de araç takip sistemi kullanandiğer tüm firmalar gibi çalışanlarınızın sürüş alışkanlıklarını yakından izleyerek ve onları hız, rölantide kalma ve agresif sürüşü azaltmaya yönlendirerek,şirketinizin yakıt maliyetlerini düşürüp şirket giderlerinizi azaltabilir, verimliliği arttırabilirsiniz.

TEKNOLOJİ
Araç Takip Sistemi Seçerken

Bir Araç Takip Sistemi seçmek, piyasada bulunan ve çok geniş özellik yelpazesine sahip düzinelerce farklı ürün arasından seçim yapmak bazen çok zor olabilir. İşletmenizin gerçekten ihtiyaç duyduğu özellikleri belirlemenize yardımcı olacak ve ayrıca bir filo araç takip sisteminin seçeneklerini araştırırken neye bakmanız gerektiğini de söyleyecek bu makalede aradığınız tüm yanıtları bulacaksınız.

 

Araç izleme, GPS teknolojisi için en hızlı büyüyen pazarlardan biridir. Her büyüklükteki şirket, modern GPS cihazlarından yararlanmaktadır. En az bir şirket aracınız veya bir filonuz varsa Araç Filosu İzleme, işletmeler için gerçek bir tasarruf aracıdır. 

 

Aracı her zaman izleyebilme, işletme masraflarınızı önemli ölçüde azaltabilir. Şirketinizin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlamak, yakıt ve çalışanların fazla mesaisi gibi maliyetleri doğru yönetmek için, bir GPS filo yönetim sistemi gerçek bir yardımcıdır. Örneğin, aşırı rölantide araçlar, aşırı yakıt kullanır, aynı zamanda gereksiz araç aşınmasına neden olur ve zararlı sera gazı emisyonları üretir. Gerçek zamanlı bir araç filo izleme sistemi tarafından üretilen verileri ve raporları etkin bir şekilde kullanarak, yakıt maliyetleri yüzde 20'nin üzerine kadar büyük oranda azaltılabilir.

 

1) Veri Güncellemesine ne sıklıkta ihtiyacınız var?

 

Veri güncelleme sıklığı açısından "gerçek zamanlı" veya "pasif" olmak üzere iki genel kategori sistemi seçilebilir. Her ikisi de size araç hızı verisi, araç durur verileri, dur veri uzunluğu ve güzergah bilgisi verme yeteneğine sahiptir. Ancak, pasif sistemlerin size anında bilgi iletme imkanı bulunmamaktadır.

 

GERÇEK ZAMANLI ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

 

Gerçek zamanlı bir GPS araç takip sistemi, bilgilerinizi almanızı ve araçlarınızın yerini gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlamak için bir kablosuz ağı kullanır. Gerçek zamanlı GPS izleme genellikle filo araçlarını takip etmek isteyen şirketler veya kişiler tarafından kullanılır. Gerçek zamanlı sistemlerin bazı özellikleri, gerçek zamanlı sürücü varış uyarılarını,hız uyarılarını ve en yakın aracı belirli bir adrese yönlendirme yeteneğini içerir.

 

2) İşiniz için en önemli verilerin ne olduğuna karar verin!

 

 

SÜRÜCÜ DAVRANIŞI VE ARAÇ VERİLERİNİ İZLE

 

Çoğu şirket, sürücülerinin günün herhangi bir saatinde ne kadar hızlı sürdüğünü bilmek ister. Amaçları, gereksiz yakıt tüketimini önlemek,cezaları azaltmak, araçta yıpranma ve yıpranmaya bağlı kazaları önlemektir. Kilometre sayacı, uzaktan erişilebilen başka bir parametredir. Şirketler, zaman kaybı yaratan ve hataya açık olan manuel kilometre izlemeyi ortadan kaldırabilir.

 

ARAÇ TANISI İZLEME

 

Teşhis bilgileri yararlıdır çünkü bir araç probleminin erken uyarısını almak, küçük sorunların daha büyük daha pahalı sorun haline gelmeden onarılmasını sağlar. Sorunun önceden açık bir şekilde tanımlanması,teknisyenler için onarım işlemini düzene sokabilir. Tanı denetimi, aracın daha iyi korunması nedeniyle araç duruş süresini azaltmanıza da olanak tanır.

 

Bazı sistemler, doğrudan aracın on-board diagnostik sisteminden izlenen bilgileri kullanarak özellikleri belirler.

 

RAPORLAMA

 

Araç takip sistemleri ayrıca farklı formatlarda ve içerikte onlarca farklı rapor sunarak üzerinde bulundurduğu veriler ile ilgili kullanıcıları ve filo yöneticilerini bilgilendirerek doğru ve faydalı sonuçlar üretilmesini sağlar. 


FİRMA SEÇİMİ

Belki de en önemlisi,Araç Takip Sistemi’ne karar verirken, bunun sadece bir cihaz alımından çok,uzun yıllar hizmet alacağınız bir firma seçimi olduğunu unutmayın. Bu nedenle, firmanın kaç yıldır bu sektörde yer aldığı, mevcut referanslarının sayısı ve kalitesi, Ar-Ge’ye verdiği önem ve satış sonrası hizmetlerinin yaygınlığı ile firmanın kalıcılığı gibi kritik faktörleri sorgulamadan karar vermeyin.

GELİŞMELER
"Mobil Uygulama Gelirleri" Kategorisinde "Üçüncü" Olduk.

Takip sistemleri sektöründe öncü Mobiliz, "Türkiye ilk 500 Bilişim Şirketi" araştırmasının "Mobil Uygulama Gelirleri" kategorisinde yine üçüncü sırada yer aldı.

2014 yılı araştırma sonuçlarında Bilişim 500 Mobil Uygulama Gelirleri Kategorisi'nde onuncu sırada yer alan Mobiliz, 2015 ve 2016 yıllarında üçüncü olarak bu kategorideki başarısını sürdürmektedir. 

TEKNOLOJİ
En Kompleks M2M Uygulaması: Araç Takip Sistemleri

Araç Takip Sistemleri, M2M uygulamaları içinde belki de en komplekslerinden biri olma özelliğine sahiptir.

M2M uygulamalarında genel olarak uç noktalar, kablolu veya kablosuz sabit lokasyonlarda ve tipik olarak merkezin sorgulaması sonucu bir düzen içerisinde bilgi iletirler. Araç takip sistemlerinde ise mobil ortamın değişken sinyal koşulları altında araçlardan rastgele düzende gelen dakikada 100 binlerce mesajın gerçek zamanlı işlenme zorluğu ve bir mesajın dahi kaçırılması durumunda o araçla ilgili raporlarda hata oluşma durumu, iyi bir sistem tasarımı için bir çok konuda ciddi bir “know-how” gereksinimi doğurmaktadır.

Hemen her gün pazara yeni oyuncular girmekte, bunların bir çoğu yeterli birikime ve teknolojik altyapıya sahip olmadan basit bir yazılım ve bir kara kutu ile işe başlamakta, başta çok düşük marjlarla müşteri temin ederek büyüyen sistemin gerek teknolojik gerekse yatırım ve satış sonrası destek altyapılarını sağlayamayarak müşterilerini mağdur edebilmektedir. Yatırım kararı aşamasında seçim yaparken teknolojik ve satış sonrası destek altyapıları iyi incelenmelidir.  

Levent Aydoğan

CEO / Yönetim Kurulu Başkanı

EKONOMİ
Araç kullanımında bu önlemleri alın, yakıt tasarrufu sağlayın

10 saniyeden fazla rölantide beklemeyin.

Seyahatinizi planlayın (Güzergah tespiti ve saat seçimi yapın; seyahati planlamadığınızda dur-kalk sayınız artar).

Motoru ısıtmak için beklemeyin.  Aracınızı ilk 5 dk düşük devirde kullanmanız yeterlidir.

En çok yakıt tüketimi hızlanma ile oluyor. Ani hızlanmalardan kaçın.

Sabit hızla gitmek performansı artırır, sabit hızla gidin.

Maksimum hız limitinizi yüzde 10 düşürün. Filolarda maksimum hız limitinin operasyona uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Sürücülere bırakılmamalı, araç takip sistemi ile kontrol altında tutulmalı. 

Gereksiz yükten kaçının.

Yokuş aşağı giderken aracı boşa almayın, gaza basmamanız yeterli olur.

Pencerelerinizi kapatın.

Trafik akışına uyun.

Gezilerinizi birleştirin.

Lastik basıncınızı kontrol edin.

Kaliteli yakıt ve yağ kullanın. 

YENİLİKLER
Kullanım Bazlı Sigorta (UBI) Nedir? Nasıl Çalışır?

Kullanım Bazlı Sigorta (UBI), sigorta şirketleri için devrim niteliğinde yeni ufuklar tanımlamaktadır. Sigorta şirketi ve müşteriler arasında kazan kazan ilişkisine dayanan yeni bir modeldir.

Kullanım Bazlı Sigorta (UBI) Nedir? Nasıl Çalışır?

•      Kullanım Bazlı Sigorta (UBI) ile sigorta şirketleri risklerini daha iyi yönetebilmekte ve müşterilerini daha güvenli sürüşe yönlendirmektedir.

•      Güvenli sürüş yapan müşteri ise daha düşük sigorta pirimi ödemektedir. 

•      Müşteri aracına OBDII portuna kolayca mobil veri birimi monte edilmekte, birim sürücünün hangi zaman aralıklarında ne kadar ve nasıl sürüş yaptığını raporlamakta ve pay-as-you-drive’dan (PAYD), pay-how-you-drive’a (PHYD) geçiş sağlamaktadır.

•      Aşırı hız, sert fren ile durma ya da ani dönüş yapma, patentli, hassas üç boyutlu hareket sensörü sayesinde ani manevralar ve diğer ani hareketler tespit edilebilmektedir.

•      Aracın, günün hangi saatlerinde, ne kadar ve nasıl kullanıldığı gibi bilgiler GSM üzerinde merkez yazılımda toplanmakta ve diğer bilgilerle birlikte risk analiz ve puanlama yapılmaktadır.

•      Uygulama ülke ve sigorta şirketlerine göre özelleştirilerek özel dizayn edilmektedir.

Sigorta Şirketlerine Faydası Nedir?

•      Halihazırdaki durumda sürücü risk tespiti  gerçek saha verisine dayanmamakta ve bu durum gerçek veriye dayanmayan bilgi ile sigorta primi üretmeye sebep olmaktadır. Risk yönetimi gerçek bilgi olmadığı için zayıf kalmakta ve hasar oranları karlılığı zorlamaktadır.

•      Kullanım Bazlı Sigorta (UBI) ile sürücünün ne kadar ve nasıl araç sürdüğü,nerede sürdüğü ve günün hangi zamanlarında sürdüğü gibi risk analizi açısından değerli bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler, sigorta şirketine sürüş risklerini ve risk gruplarını doğru tespit etme ve risk-hasar oranlarını öngörme fırsatı sağlamaktadır.

•      Öncü sigorta şirketleri, rakiplerinde bulunmayan, çok değerli bir müşteri profili bilgisine sahip olmaktadır.

•      Kaza yönetimi, anlık kaza uyarısı ve kaza canlandırma yapılabilmektedir.

•      Kullanım Bazlı Sigorta (UBI)  uygulanmaya başlandığında;

•      Adil ve doğru fiyat tespiti yapılır,

•      Sürücü performansını iyileştirmek için canlı geri bildirimler sağlanır ve müdahale ile risk düşürülür,

•      Kötü ve düzelmeyecek sürücülerden sigorta şirketini kurtarır,

•      Güvenlik ve rahatlık kapsamında katma değerli  servis teklifler sunarak değer teklifi artırılır,

•      Düşük risk sebebiyle daha doğru teklif sunarak Pazar payı artırabilir,

Sonuç olarak sigorta şirketleri için karlılıkta genel iyileşme sürücüler için ise daha düşük sigorta maliyetleri ve artan yol güvenliği sağlanır.

Dünya’daki Kullanım Bazlı Sigorta (UBI) Uygulamaları

•      Dünya’daki araçların sayısı 2 milyar’dan fazladır ve %5’inden daha azında filo yönetim ve takip birimleri bulunmakta, çok azı ise UBI kapsamındadır.

•      Avrupa’da 2,5 milyon araç takip edilmektedir. Bu araçların yaklaşık 500.000 adedi UBI kapsamındadır,

•      Frost&Sullivan’ın tahminine göre 2018 yılında pazarın 40 kat büyüyerek 20 milyon araçta UBI kapsamında telematik birim olması öngörülmektedir.

 

 

ETKİNLİKLER
Mobiliz, Logosphere 2017'de

Mobiliz, Logosphere 2017'de Logo Çözüm Ortağı olarak geliştirdiği araç takip sistemi entegre çözümleri ile işletmelerin elde edeceği yararlar hakkında bilgiler aktardı.


Gün boyu süren etkinlik sırasında Mobiliz ziyaretçilere, teknolojinin etkin kullanımı ile araç takip sisteminin işletmelerin kurumsal kaynak yazılımlarına nasıl entegre olabileceğini ve tek sistem altyapısı sayesinde maliyetlerin nasıl daha etkin yönetilebileceğini aktardı ve rekabette nasıl öne geçebileceğinin  yol haritasını çizdi.